μModule Regulators

Analog Devices’ µModule® (micromodule) regulators and dc-to-dc power products are complete system-in-package (SiP) power management solutions with integrated dc-to-dc controllers, power transistors, input and output capacitors, compensation components, and inductors within a compact, surface-mount BGA or LGA package. µModule power products support functions such as step-down (buck), step-down and step-up (buck-boost), battery charger, isolated converter, and LED driver. As a highly integrated solution with PCB Gerber files available for every device, µModule power products address time and space constraints while delivering a high efficiency, reliable, and, with select products, a low EMI solution compliant with EN 55022 Class B standards.
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

A μModule power product simplifies implementation, Verification, and Manufacturing of complex power circuits by integrating the power function in a compact molded plastic package.

Explore µModule Resources

uModule Chip

μModule Regulators

  Hold Shift Key for secondary sorting
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output Current 2
(typ)
(A)
TopologyPrice (1000+)
($ US)
1LTM8024 (single output) 1 3 40 7- Buck $11.65 (LTM8024EY#PBF)
2LTM8024 (dual output) 2 3 40 3.5 3.5 Buck $11.65 (LTM8024EY#PBF)
3LTM4671 4 3.1 20 12 12 Buck $27.48 (LTM4671EY#PBF)
4LTM4668A 4 2.7 17 1.2 1.2 Buck $6.55 (LTM4668AEY#PBF)
5LTM4668 4 2.7 17 1.2 1.2 Buck $6.55 (LTM4668EY#PBF)
6LTM4664 (single output) 1 30 58 50- Buck $57.48 (LTM4664EY#PBF)
7LTM4664 (dual output) 2 30 58 25 25 Buck $57.48 (LTM4664EY#PBF)
8LTM8078 (single output) 1 3 40 2.8- Buck $6.53 (LTM8078EY#PBF)
9LTM8078 (dual output) 2 3 40 1.4 1.4 Buck $6.53 (LTM8078EY#PBF)
10LTM4657 1 3.1 20 8- Buck $6.48 (LTM4657EY#PBF)
11LTM8074 1 3.2 40 1.2- Buck $3.83 (LTM8074EY#PBF)
12LTM8071 1 3.6 60 5- Buck $14.53 (LTM8071EY#PBF)
13LTM8002 1 3.4 40 2.5- Buck $9.12 (LTM8002IY#PBF)
14LTM4700 (single output) 1 4.5 16 100- Buck $97.26 (LTM4700EY#PBF)
15LTM4700 (dual output) 2 4.5 16 50 50 Buck $97.26 (LTM4700EY#PBF)
16LTM4680 (single output) 1 4.5 16 60- Buck $58.00 (LTM4680EY#PBF)
17LTM4680 (dual output) 2 4.5 16 30 30 Buck $58.00 (LTM4680EY#PBF)
18LTM8005 1 5 38-- Boost, LED Driver $9.95 (LTM8005EY#PBF)
19LTM4686-1 (single output) 1 2.375 17 20- Buck $23.23 (LTM4686EV-1#PBF)
20LTM4686-1 (dual output) 2 2.375 17 10 10 Buck $23.23 (LTM4686EV-1#PBF)
21LTM4686 (single output) 1 4.5 17 20- Buck $23.23 (LTM4686EV#PBF)
22LTM4686 (dual output) 2 4.5 17 10 10 Buck $23.23 (LTM4686EV#PBF)
23LTM4678 (single output) 1 4.5 16 50- Buck $47.48 (LTM4678EY#PBF)
24LTM4678 (dual output) 2 4.5 16 25 25 Buck $47.48 (LTM4678EY#PBF)
25LTM4662 (single output) 1 4.5 20 30- Buck $28.75 (LTM4662EY#PBF)
26LTM4662 (dual output) 2 4.5 20 15 15 Buck $28.75 (LTM4662EY#PBF)
27LTM4653 1 3.1 58 4- Buck $12.55 (LTM4653EY#PBF)
28LTM4646 (single output) 1 4.5 20 20- Buck $18.85 (LTM4646EY#PBF)
29LTM4646 (dual output) 2 4.5 20 10 10 Buck $18.85 (LTM4646EY#PBF)
30LTM4638 1 3.1 20 15- Buck $13.80 (LTM4638EY#PBF)
31LTM4626 1 3.1 20 12- Buck $10.50 (LTM4626EY#PBF)
32LTM8065 1 3.4 40 2.5- Buck $7.75 (LTM8065EY#PBF)
33LTM8063 1 3.2 40 2- Buck $6.95 (LTM8063EY#PBF)
34LTM4651 1 3.6 58-- Inverting $14.75 (LTM4651EY#PBF)
35LTM4645 1 4.7 15 25- Buck $26.23 (LTM4645EY#PBF)
36LTM4622A (single output) 1 3.6 20 4- Buck $7.15 (LTM4622AEV#PBF)
37LTM4622A (dual output) 2 3.6 20 2 2 Buck $7.15 (LTM4622AEV#PBF)
38LTM8073 1 3.4 60 3- Buck $10.58 (LTM8073EY#PBF)
39LTM4650A-1 (dual output) 2 4.5 16 25 25 Buck $48.00 (LTM4650AEY-1#PBF)
40LTM4650A (dual output) 2 4.5 16 25 25 Buck $48.00 (LTM4650AEY#PBF)
41LTM4636-1 1 4.7 15 40- Buck $40.10 (LTM4636EY-1#PBF)
42LTM4661 1 700m 5.5-- Boost $6.98 (LTM4661EY#PBF)
43LTM8049 2 2.6 20 1 1 Inverting, Sepic $14.20 (LTM8049EY#PBF)
44LTM4643 4 4 20 3 3 Buck $19.90 (LTM4643EV#PBF)
45LTM8053 1 3.4 40 3.5- Buck $9.66 (LTM8053EY#PBF)
46LTM8003 1 3.4 40 3.5- Buck $11.30 (LTM8003IY#PBF)
47LTM4642 (single output) 1 4.5 20 8- Buck $16.00 (LTM4642EY#PBF)
48LTM4642 (dual output) 2 4.5 20 4 4 Buck $16.00 (LTM4642EY#PBF)
49LTM4631 (single output) 1 4.5 15 20- Buck $24.88 (LTM4631EV#PBF)
50LTM4631 (dual output) 2 4.5 15 10 10 Buck $24.88 (LTM4631EV#PBF)